مشخصصات جدول بتنی پرسی

ردیف ابعاد جداول وزن عیار تعداد جداول در هر کامیونت تعداد جداول در هر تریلی
1 30*50*10 35 400 150 600
2 30*50*12 42 400 120 500
3 35*50*15 60 400 90 400
4 40*50*15 75 400 70 300
5 50*50*15 85 400 60 250
6 60*50*15 101 400 50 200
7 60*50*20 135 400 40 160
8 70*50*20 164 400 30 120

به قیمت های فوق الذکر 8 درصد مالیات بر ارزش افزوده تعلق می گیرد